พลาสมิด DNA & DNA Clean Up

 • ชื่อสินค้า
 • TIANprep N96 Plasmid Kit

  การตรวจสอบสถานะการสลายแบบเรียลไทม์และการสกัดพลาสมิดที่มีความบริสุทธิ์สูงด้วยปริมาณงานสูง

 • TIANprep Rapid N96 Plasmid Kit

  ปริมาณงานสูง การสกัดพลาสมิดในปริมาณเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว

 • TIANgel Purification Kit

  การละลายเจลที่อุณหภูมิห้อง การกู้คืนเจลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

 • STIANqucik N96 Purification Kit

  การทำให้บริสุทธิ์ปริมาณมากของชิ้นส่วน DNA 100 bp-10 kb

 • EndoFree Maxi Plasmid Kit V2

  การทำให้บริสุทธิ์ของพลาสมิด DNA เกรดการถ่ายเลือดที่ปลอดสารเอนโดท็อกซิน เฉพาะสำหรับเซลล์ที่บอบบาง

 • TIANprep N96 Magnetic Plasmid Kit

  การสกัดพลาสมิด DNA อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการผสานรวมกับเวิร์กสเตชันที่มีปริมาณงานสูง

 • EndoFree Mini Plasmid Kit II

  สำหรับการทำให้บริสุทธิ์ของ DNA พลาสมิดเกรดการถ่ายที่ปราศจากสารพิษ endotoxin

 • EndoFree Maxi Plasmid Kit

  สำหรับการทำให้บริสุทธิ์ของ DNA พลาสมิดเกรดการถ่ายที่ปราศจากสารพิษ endotoxin

 • EndoFree Midi Plasmid Kit

  สำหรับการทำให้บริสุทธิ์อย่างรวดเร็วของพลาสมิด DNA เกรดการถ่ายที่ปราศจากสารเอนโดทอกซินในปริมาณปานกลาง

 • TIANprep Rapid Mini Plasmid Kit

  สำหรับการทำให้บริสุทธิ์อย่างรวดเร็วของพลาสมิด DNA ของระดับอณูชีววิทยาโดยเทคนิคการสลายอัลคาไลน์